11.02.2016 09:30

Fasádní barva Herbosil

Vodou ředitelná fasádní barva, je extrémně prodyšná pro vodní páry, zároveň vytváří spolehlivou ochranu proti vlhkosti. 

Je vyrobena na bázi akryl-polymerové disperze s přídavkem silikonu. Difúzní ekvivalent přepočten na tloušťku vzduchové mezery sd = cca 0,13 m . 

Koeficient nasákavosti w < 0,10 kg/(m².h0,5). Nátěrový film zasychá bez vnitřního pnutí a vytváří celistvý matný povrch. Nabízí vynikající krytí zrn omítky i u hrubých struktur a velmi dobrou přilnavost k minerálním podkladům, jako jsou např. silikátové barvy, disperzně-silikátové barvy, disperzní barvy a umělé omítky. Překryje spolehlivě i hrubé stříkané a škrabané omítky. Obsahuje přísadu (0,3 % zinekpyrithion), která chrání nátěr proti řasám a mechům. 

 

Prováděcí údaje: 

nátěrový systém je hospodárný, na hladkých omítkách jsou potřeba pouze 2 pracovní kroky:

1. penetrace směsí: savý podklad - 1 díl Herbosil, 1 díl Tiefgrund Aqua, 1 díl vody málo savý podklad – 2 díly Herbosil, 1 díl Tiefgrund Aqua


2. konečný nátěr: Herbosil (ředit vodou max. do 10%)

 

Spotřeba pro celý systém:      Herbosil - cca 0,25 l/m²
Tiefgrund Aqua - cca 0,07 l/m²
Balení      - 2,5 l, 5 l a 12,5 l
Nanášení  - štětcem, válečkem, stříkáním (nízkotlakým)
Schnutí    - přetíratelný a odolný proti dešti za cca 6 - 8 hod.
- zcela proschlý za cca 7 dnů
Tónování  - na míchacím automatu
Ředidlo    - voda

 

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

MSSK s.r.o.

Na Sibiři 262
Police nad Metují
54954


602489929